Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh

Thống kê

Số bài viết
114
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
275989

Khách đang xem

Hiện 80 khách đang xem website

Thư viện tỉnh được công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”

        Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2017 cho 111 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, Thư viện tỉnh được công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Để đạt được danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, Thư viện tỉnh đã thực hiện tốt 3 tiêu chí: Hoàn thành tt nhiệm vụ; thực hiện nếp sng văn minh, môi trường văn hóa công sở; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể, tiêu chí hoàn thành tt nhiệm vụ gồm 5 tiểu tiêu chí: Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm; 100% cán bộ, công chức, viênchức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”;80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thưng xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn. Tiêu chí thực hiện nếp sng văn minh, môi trường văn hóa công sở gồm có 4 tiểu tiêu chí: 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ; không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hút thuốc lá nơi công sở; không uống rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; bài trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã phê duyệt. Tiêu chí gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gồm 3 tiểu tiêu chí: 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật; thực hiện tốt cải cách hành chính; 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không đ xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đu tranh phòng, chng tham nhũng.

Được biết, đến nay, toàn tỉnh có 334 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã thực sự tạo ra nhiều hoạt động văn hoá, thể thao sôi nổi, có tác động rất lớn đến đời sống văn hóa của người lao động, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, dân chủ; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động; cảnh quan môi trường, cơ sở vật chất ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được cải thiện rõ rệt.

toanhatvhtTrụ sở làm việc của Thư viện tỉnh Hà Tĩnh tọa lạc tại số 17 Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh-TP Hà Tĩnh

 

Nguyễn Thị Nga, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các bài khác trong Tin tức

Xem toàn bộ