Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh

Thống kê

Số bài viết
125
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
283773

Khách đang xem

Hiện 34 khách đang xem website

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh

           UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1670 /QĐ-UBNDngày 05/6/2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. 

Theo đó, 111 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh được công bố. Trong đó, lĩnh vực lữ hành: 19 thủ tục, lĩnh vực kinh doanh lưu trú: 1 thủ tục, lĩnh vực kinh doanh lữ hành: 5 thủ tục, lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn có 7 thủ tục; lĩnh vực Di sản văn hóa: 14 thủ tục; lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm: 9 thủ tục; lĩnh vực Văn hóa cơ sở: 9 thủ tục; lĩnh vực văn hóa phẩm, nghe nhìn: 5 thủ tục; lĩnh vực điện ảnh: 2 thủ tục; lĩnh vực thư viện: 1thủ tục; lĩnh vực gia đình: 12 thủ tục; lĩnh vực thể dục, thể thao: 27 thủ tục. Tất cả các thủ tục hành chính này sẽ được đưa vào áp dụng tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Riêng lĩnh vực thư viện bao gồm 01 thủ tục. Đó là thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên. Thời hạn giải quyết thủ tục này là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Căn cứ pháp lý để ban hành thủ tục này là dựa vào Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000; Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thư viện; Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 6/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/1/2012 sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

nh minh ha ci cach h nh chinh
Hình ảnh minh họa

                                                                                                                                                                          Nguyễn Nga

Các bài khác trong Tin tức

Xem toàn bộ