Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh

Thống kê

Số bài viết
115
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
272855

Khách đang xem

Hiện 22 khách đang xem website

Kế hoạch Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hà Tĩnh

 

        Ngày 20/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký Quyết định số 312/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển Văn hóa Đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

 Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên nhân dân, đặc biệt chú trọng đối tượng người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, vốn tài liệu, cải thiện môi trường đọc; tạo điều kiện cho người dân, bất kỳ đối tượng nào cũng được tiếp cận với văn hoá Đọc, nhằm xây dựng “xã hội học tập” phát triển bền vững.

Đến năm 2020, các mục tiêu phấn đấu như sau:

Về khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức: phấn đấu 80% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học; 30 - 40% người dân ở khu vực nông thôn, 20 - 25% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng.

Về nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc: Phấn đấu 40 - 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; phấn đấu 85% người sử dụng thư viện (đối với học sinh, sinh viên là 90%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí.

Về hoạt động thư viện, xuất bản: Phấn đấu mức hưởng thụ bình quân sách là 0,7 bản/người dân; và đạt 1 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; mỗi người dân trung bình đọc 2,5-3 cuốn sách/năm; số lượng người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện trên địa bàn tỉnh đạt 3.300.000 lượt/năm; 100% cơ sở giáo dục ở các bậc học, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp…; 50% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng…; 60% thư viện của các cơ quan nghiên cứu khoa học có vốn tài liệu chuyên sâu.

Định hướng đến năm 2030:

Duy trì và củng cố các chỉ tiêu phát triển Văn hoá Đọc; tiếp tục cải thiện môi trường đọc. Hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân. Thư viện tỉnh trở thành thư viện điện tử.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây

he vui ds2018

 Thư viện tỉnh tổ chức “Hè vui đọc sách” năm 2018

Minh Trang

Các bài khác trong Tin tức

Xem toàn bộ