Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

12112019

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
128
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
322845

Khách đang xem

Hiện 18 khách đang xem website

Tổ chức hoạt động thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 trong tình hình mới

Tin tức:

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số 3935/BVHTTDL-TV ngày 22/10/2021 về việc tổ chức hoạt động thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Cụ thể, chỉ đạo hướng dẫn hệ thống thư viện công cộng tại các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định khi tổ chức các hoạt động của thư viện theo Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Lồng ghép, triển khai tổ chức các hoạt động về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các tài liệu về phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới cho các đối tượng người đọc tại thư viện, ngoài thư viện và trên không gian mạng theo các nội dung được hướng dẫn tại Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW ngày 20/9/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đổi mới hình thức, linh hoạt, phát huy sự sáng tạo, đảm bảo an toàn trong việc tổ chức phục vụ sách, báo tại các điểm phục vụ luân chuyển, lưu động của thư viện. Đẩy mạnh hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ thư viện theo hình thức trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ người sử dụng.

Việc tổ chức các hoạt động thư viện trong tình hình mới bảo đảm các hướng dẫn phòng, chống dịch trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đồng thời đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức và hỗ trợ việc học tập của người dân.

28102021

 

Hình ảnh minh họa

Nguyễn Nga

Các bài khác trong Tin tức

Xem toàn bộ