Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

07042024

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
185
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
462846

Khách đang xem

Hiện 42 khách đang xem website

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

12122023Thực hiện nghị quyết lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ hợp tác, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta; phát huy truyền thống phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới

 Cuốn sách Phát huy phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới là một tác phẩm quan trọng và ý nghĩa của Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb.Quân đội nhân dân; 2022; 336tr.; 21cm. tác giả đã có nhiều bài viết, bài phát biểu quan trọng về chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, làm cơ sở xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại; góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, cũng cố thế trận chiến tranh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Gồm những bài phát biểu của Đại tướng phản ánh tư tưởng, trí tuệ và kinh nghiệm công tác đảng, công tác chính trị, cũng như sự trăn trở, tâm huyết đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cuốn sách cũng nêu bật vai trò của lý luận Hồ Chí Minh về quân đội và quốc phòng, từ đó đề xuất những cách thức, phương pháp cụ thể để xây dựng quân đội vững mạnh, linh hoạt và hiệu quả hơn trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia.

Bằng việc kết hợp lý luận với thực tiễn, cuốn sách có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình chiến lược phát triển quân đội hiện đại, đáp ứng các thách thức mới, từ đó góp phần vào sự phát triển và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023); 77 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2023) Thư viện tỉnh Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu đến bạn đọc gần xa cuốn sách “Phát huy phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới” ./.

                                                                                         Hải Nguyên

 

Các bài khác trong Giới thiệu sách mới

Xem toàn bộ