Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

07042024

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
187
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
463243

Khách đang xem

Hiện 13 khách đang xem website

NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước về Thư viện phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh để tham mưu cho Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh về kế hoạch, quy hoạch phát triển sự nghiệp thư viện ở tỉnh Hà Tĩnh.

2. Tổ chức phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện tỉnh thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy thư viện.3. Thu thập và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên – xã hội – kinh tế - văn hóa của tỉnh và đối tượng phục vụ của Thư viện. Thu nhận các xuất bản phẩm của tỉnh theo chế độ lưu chiểu do Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao, các bản sao khóa luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học ở địa phương. Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại tỉnh và viết, nói về tỉnh Hà Tĩnh. Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho thiếu nhi, người khiếm thị và tăng cường nguồn lực thông tin của Thư viện tỉnh thông qua mở rộng sự liên thông giữa Thư viện với các Thư viện trong nước và Thư viện nước ngoài bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu, kết nối mạng vi tính… Thanh lọc ra khỏi các kho tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.4. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin – thưc mục, thông tin có chọn lọc phù hợp chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của Thư viện.5. Thực hiện ứng dụng CNTT vào mọi mặt hoạt động của Thư viện, tham gia xây dựng và phát triển mạng Thông tin – Thư viện của hệ thống Thư viện công cộng.6. Hướng dẫn tư vấn tổ chức thư viện, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Thư viện ở tỉnh, tổ chức luân chuyển sách báo, chủ trì phối hợp hoạt động với các thư viện, các ngành khác ở địa phương.7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ thu phí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của Pháp luật.8. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Quản lý tổ chức cán bộ và tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Thông tin và Truyền thông. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực thư viện do Sở Thông tin và Truyền thông giao.

Các bài khác trong Giới thiệu Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Xem toàn bộ